Polish English French German Russian

RADIO INTERNETOWE

Faza księżyca:

Menu


Regulamin

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Właścicielem serwisu http://www.twojekartylosu jest  AJK spółka z.o.o posiadająca zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą: AJK POLSKA SP Z O O (KRS: 0000512407)Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu.II  KORZYSTANIE Z  USŁUG

1.      Celem serwisu jest pośrednictwo i realizacja usług doradczych w zakresie ezoteryki pomiędzy Użytkownikami serwisu a Doradcami.

2.      Użytkownikiem serwisu i Doradcą mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

3.      W ramach serwisu świadczone są usługi ezoteryczne w formie:

rozmów telefonicznych na zasadzie płatnej linii 700. Opłata za jedną minutę rozmowy wynosi 4,00 zł netto (4,92 zł z VAT)

4.      Użytkownik, który chce rozpocząć rozmowę w ramach Usługi, nawiązuje połączenie tak zwane o podwyższonej płatności

5.      W trakcie rozmowy Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawać jakichkolwiek danych osobowych

6.      Użytkownik ma prawo w każdym czasie przerwać korzystanie z Usługi lub rozpocząć korzystanie z niej na nowo.

7.      Informacje otrzymywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi nie mają charakteru wiążących porad i Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki Użytkownik wykorzysta te informacje.

 

Postanowienia końcowe

1. Usługa, o której jest dostępna w sieciach polskich operatorów telefonii komórkowej (Era, Plus GSM, Orange, Play).

2. Usługa, o której, dostępna jest z telefonów stacjonarnych.
W ramach serwisu świadczone są usługi ezoteryczne w formie:

bezpośrednich rozmów telefonicznych między użytkownikiem portalu a doradcą na zasadzie płatnej linii 700. Opłata za jedną minutę rozmowy wynosi 4,00 zł netto (4,92 zł z VAT)


6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1) treść wiadomości przekazywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi,
2) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego lub telefonu stacjonarnego,
3) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usługi,
4) szkody spowodowane wykorzystaniem przez Użytkownika informacji otrzymanych w wyniku korzystania z Usługi

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.magia.onet.pl oraz w siedzibie Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.twojekartylosu.pl

III. Rejestracja

  1. Warunkiem korzystania z serwisu jest dokonanie Rejestracji.
  2. Formularze Rejestracyjne są dostępne pod adresami www.twojekartylosu.pl/rejestracja dla Użytkowników
  3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych przekazanych podczas rejestracji.
  4. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe
  5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu dostępu do Serwisu i korzystaniem z niego
  6. Użytkownikowi  przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uzyskania dostępu do pełnego korzystania z serwisu.

 

 

IV. Reklamacje

1.      Reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz płatności można składać na adres siedziby AJK spółka polska z.o.o os.Letnie 2a/6 57-200 Ząbkowice Śląskie. Reklamacja zostanie rozpatrzona  w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 


V. Postanowienia końcowe

1.      Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2.      W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3.      Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.08.2014

 

 

 

KARTY LOSU 2016 | Projekt i wykonanie Web Gold Business 2016Zamknij

Serwis używa plików cookies w celu identyfikacji i konfiguracji użytkownika, sesji, statystyk.

Aktualnie 0 wróżek i 78 gości online
DOŁADUJ
Stan konta: 0 zł
 x 
Twój koszyk jest pusty